• Виминациум
 • Виминациум
 • Виминациум
 • Виминациум

Фондација “Viminacivm”

О нама

Фондација “Viminacivm” основана је 14. јула 2017. године од стране Археолошког института у Београду као независно и непрофитно удружење са циљем да афирмише, популаризује и унапреди научно-истраживачки рад и његове резултате на археолошком налазишту Виминацијум.

Фондација “Viminacivm” настаје као наставак дугогодишњег стручног рада на пројекту Виминацијум – римски град и легијски логор.

Циљеви фондације су:

Унапређење и популаризација истраживања градитељске и друге културно-историјске баштине на археолошком локалитету Виминациум, унапређење заштите, презентације и валоризације културно-историјског наслеђа у духу Љубљанске конвенције Савета Европе кроз грађење научно-педагошких капацитета за истраживање, проучавање, заштиту, конзервацију и презентацију укупне културно-историјске баштине археолошког локалитета Виминациум.

Циљеви фондације ће се остваривати:

 • Финансирањем одговарајућих пројеката унапређивања заштите, презентације и валоризације културно-историјског наслеђа са археолошког налазишта Виминациум;
 • Финансирањем изградње научно-педагошких капацитета за истраживање, проучавање, конзервацију и заштиту, те презентацију културно-историјске баштине на археолошком налазишту Виминациум;
 • Организовањем акција ради прикупљања финансијских средстава за остваривање циљева Фондације;
 • Организацијом добротворних балова и других свечаности, са циљем да се донира и промовише рад на истраживању локалитета и промоцији археолошког парка;
 • Додељивањем признања и награда;
 • Као и на све остале друштвено прихватљиве начине

Мисија и визија

Фондација “Viminacivm”

Визија

Визија Фондације “Viminacivm” је археолошки локалитет Виминациум као призната и светски позната културно-историјска баштина, археолошки локалитет и туристичка атракција.

Мисија

Мисија Фондације "Viminacivm" је осмишљавање, креирање и реализација пројеката унапређивања заштите, презентације и валоризације културно-историјског наслеђа са археолошког налазишта Виминацијум које има велики значај због чињенице што је то једини римски град са легијским логором који није угрожен савременом агломерацијом, а његово богатство крије се већ у површинском, ораничном слоју.
Управо ова чињеница допринела је развоју Археолошког парка Виминациум.
Виминацијум је први археолошки локалитет који је постао производ отварањем Археолошког парка Виминацијум и тако се позиционирао као прва и најзначајнија тачка на мапи културног и археолошког туризма, који се у Србији почео развијати и био препознат захваљујући активностима у оквиру Археолошког парка Виминацијум.

Рад Фондације „Viminacivm“ заснива се на вредностима:

 • Знање;
 • Одговорност;
 • Интегритет;
 • Стално образовање и развој свих вештина

Приоритети

Приоритети Фондације у наредном периоду су пројекти који имају за циљ промоцију археолошког парка у земљи и иностранству, са посебним освртом на најмлађе генерације.

Поред тога, Фондација ће радити на стварању услова за креирање додатних научно-педагошких садржаја у оквиру археолошког парка који ће имати вишеструки образовни карактер, кроз чију експлоатацију ће се обезбедити додатна средства за интензивирање активности на ископавању археолошких остатака Виминациума као главног града римске провинције Горње Мезије (Moesia Superior), административног, привредног, војног и културног центра области на северној граници римске империје (Limes).

Виминациум данас

Археолошки радови на простору Виминациума данас обухватају систематска истраживања северне капије легијског логора (porta praetoria), монументалних градских терми и античког амфитеатра, јединог римског амфитеатра на тлу некадашње Горње Мезије. Виминациумске некрополе, са преко 14.000 откривених гробова, спадају међу најбоље истражене некрополе римског света.

Изградња термоелектране „Костолац Б“ и ширење површинског копа „Дрмно“ на јужним и источним ободима археолошког локалитета условили су систематска заштитна истраживања градских некропола, комуникација, аквадуката, занатског центра, приградских насеља и вила.

Археолошки парк Виминацијум први је у Србији те врсте на којем се у презентацији примењују методе емоционалног дизајна, односно да се искуства посете парку надограђују појачавањем доживљаја код посетилаца, што код њих производи интензивније осећаје и емоције везане за обилазак локалитета;

Пројекти

Летњи образовни камп Виминациум – “VIMINACIUM ADVENTURE”

Летњи образовни камп Виминиациум је осмишљен као мултидисциплинарни камп за децу и омладину од 10-17 година старости.

Кроз 7-дневне и 14-дневне програме, деца из целог света ће имати прилику да се упознају са животом у Римском царству, у римском граду и војном логору из периода почетка овог миленијума. Кроз лепезу атрактивних и забавних радионица деца ће учити о култури, традицији, животним навикама и вредностима из тог периода, са посебним освртом на археологију и живот римских војника, легионара.

Летњи камп чини више научно-педагошких елемената чија је припрема (изградња) у току:

 • Римски војни логор (10 римских војних барака, трпезаријски простор и учионице) – реплика логора који је пронађен на локалитету Виминациум;
 • Легионарски полигон са препрекама – атрактивни полигон за тестирање различитих вештина кретања по, испод или преко препрека (баријера), по узору на сличне тренинг полигоне - намењен деци, омладини и одраслима за тестирање способности (спретности) на индивидуалном и групном нивоу;
 • Ропинг полигон – атрактивни висински полигон са препрекама које се прелазе употребом алпинистичке опреме, употребом физичке снаге, тактичког размишљања и активног знања историје Римског царства (кроз квиз питања на одређеним препрекама);

Контакт

Фондација “Viminacivm”

Контакт информације

Тел: +381 11 2637 191
Факс: +381 11 2180 189
Е-маил: office@viminacium.foundation

Виминациум

Археолошки парк Виминациум